Firma QUADRA POLSKA działa na polskim rynku od 20 lat. Cały okres istnienia jej to czas dynamicznego rozwoju, związanego nie tylko ze wzrostem sprzedaży usług i obrotów, ale przede wszystkim z ciągłym udoskonalaniem oraz wdrażaniem nowych rozwiązań, produktów i systemów jakości.

Nasze usługi i produkty tworzymy w oparciu o najnowsze technologie i najwyższe standardy. Dbamy o to, aby nasi klienci postrzegali je jako produkty i usługi o najwyższej jakości.

Korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, nasi specjaliści stworzyli aplikację ARKAD - narzędzie do tworzenia dokumentacji przetargowej dla zamawiających publicznych. 
Zapoznaj się z tą aplikacją tutaj

Nasza firma otrzymała dofinansowanie na przygotowanie wniosku o Eurogrant, planowanego do złożenia w ramach Programu Horizon Europe w konkursie pod nazwą „Sustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, inclusive, resilient and low-emission cultural heritage: prevention, monitoring, management, maintenance, and renovation”.

Dofinansowanie na realizację projektu pochodzi ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 2.3.6. Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nowy_logotyp